*دوران تدریس و معاونت من*

کپی برداری از مطالب این وبلاگ، پاشیدن رنگ خدا است به زندگی دیگران؛ در رنگی کردن دیگران درنگ نکنید!

چطورافرادمنفی راکنترل کنیم

چطور افراد منفی را کنترل کنیم ...

ممکن است این پیشنهاد تکراری و کلیشه ای باشد. اما فراموش نکنید که ما فقط از جانب خود یعنی از یک بعد به موضوع نگاه می‌کنیم. لحظه‌ای خود را جای طرف مقابل بگذارید. از خود بپرسید شاید یا ممکن است من هم او را آزار داده باشم.

مردم همان گونه که از نظر شکل و رنگ و قیافه متفاوتند به لحاظ خلق و خوى و ذوق و سلیقه نیز با هم فرق دارند. تقریباً هیچ انسانى پیدا نمى‏شود که از هر جهت مانند دیگرى باشد. مدارا یکى از پل‏هایى است که از طریق آن مى‏توان در مردم تأثیر گذاشت.

از ویژگى‏ هایى که در تحقق سازگارى و آرامش زندگى نقش بسزایى دارد و کمتر عاملى را مى‏توان یافت که در این حد بتواند در ایجاد و تثبیت آن نقش ایفا کند، «مدارا» است.

اساسا بدون مدارا نمى‏توان از زندگى بهره برد و زندگى بدون بهره‏مندى تنها از شکل برخوردار، و فاقد روح و معناست.

«مدارا» عبارت است از نرم برخورد کردن با دیگران، به آنها جا دادن و در حق آنان خشونت روا نداشتن. مدارا در پیدایش سه زاویه خوش‏اخلاقى، یعنى نرم برخورد کردن، همدمى نیکو و تحمل کردن دیگران به گونه‏اى که از انسان فرار نکنند، نقش فراوانى دارد.

حال با این توصیف کوتاهی که در مورد مدارا کردن ارایه شد، تصور می کنید مدارا کردن با مردم دارای چه فضیلتی است که همواره به آن تاکید شده است؟

انسان خویشتن دار، گاهی اوقات خود را در شرایطی با افراد منفی و سخت می‌بیند که هیچ چاره‌ای جز برخورد و عکس‌العمل ندارد.

افرادی که گاهی اوقات ما را تا مرز جنون و خشم هدایت می‌کنند در زندگی ما کم نیستند. حتی ممکن است از اعضای خانواده ما چون پدر و مادر، خواهرو برادر، دوست وهمکار و یا رییس‌مان باشد.

به راستی آنان چگونه اشخاصی هستند؟ چگونه می توان با چنیت اشخاصی رفتار، مدارا و یا به عبارتی کنار آمد؟

با وجود اینکه ممکن است تمرین‌ و مطالعات زیادی برای رفتار با این افراد انجام داده باشید، ولی همچنان قادر به جلوگیری از ایجاد تنش در محیطی که آنان هستند، نباشید! چرا که ما انسان هستیم و دارای احساسات و عواطف.

هر چند که کنترل احساسات و عواطف می تواند به سلامت روح و جسم شما کمک کرده و از بوجود آمدن شرایط بد جلوگیری کند، با این وجود، نمی‌توان انکار کرد که در زندگی شرایطی پیش می‌آید که انسان کنترل خود را از دست می‌دهد.

شرایطی که انسان در رویارویی با افراد سخت و منفی با آن مواجه می‌شود، شرایط سختی است که گاه انسان کنترل خود را کاملا از دست می‌دهد. همین امر باعث دردسر‌‌های بیشماری برای او شده و خواهد شد.

حال چگونه می‌توان در چنین شرایطی کنترل خود را حفظ کرد؟ به عبارتی، چگونه می‌توان با افراد منفی و سخت در خانواده و یا جامعه رفتار و مدارا کرد؟

برای حصول به این هدف، پیشنهاد‌های ارائه شده را بخوانید؛

پیشنهاد اول؛ قبل از هر چیز و در صورت امکان، افراد منفی را از زندگی خود حذف کنید!

افراد منفی باعث از دست رفتن انرژی شما هستند. این گونه افراد خواسته یا نا خواسته از نظر روحی به شما آسیب خواهند رساند. تماس خود را با آنها کم کنید.

شما این حق را دارید که دوستان و آشنایان خود را انتخاب کنید. این افراد باید کسانی باشند که شما آنان را دوست دارید. افراد خوش بین، مثبت، آرام و مشوق...

پیشنهاد دوم؛ به آنچه که در درون شما می‌گذرد، توجه کنید

وقتی تمرین می‌کنید تا مراقب احساسات، اندیشه و شرایط باشید، در واقع خود را از احساسا‌تتان جدا می‌کنید. بیایید به جای اینکه به احساسات اجازه دهید که شما را کنترل کنند، شما آنها را به سمتی که می‌خواهید، هدایت کنید.

برای این منظور یعنی وقتی درگیر احساسات و اندیشه های خود شدید، سریع روی تنفس خود تمرکز کنید.

هر چند که کنترل احساسات و عواطف می تواند به سلامت روح و جسم شما کمک کند با این وجود، نمی‌توان انکار کرد که در زندگی شرایطی پیش می‌آید که انسان کنترل خود را از دست می‌دهد

پیشنهاد سوم، از پرداختن به موضوع‌های ناراحت کننده و بحث برانگیز خودداری‌ کنید

از مشکلات و درگیرهای زندگی خود نزد افراد منفی صحبتی نکنید. این درست نیست که شما داستان زندگیتان را برای هر کسی که گوش می‌کند، تعریف می‌کنید. تعریف و توضیح مکرر مشکلات یا موقعیت‌های ناخوشایند زندگی شما را بیشتر درگیر آنها می‌سازد. تا جایی که امکان دارد، مشکلات و موقعیت‌ها سخت خود با صحبت کردن درباره آنها توسعه، بسط و تکرار نکنید.

پیشنهاد چهارم؛ از خودتان بپرسید، آیا واقعا مهم است که حق با من باشد؟

گاهی اوقات ما از نقطه نظر و عقاید خود به شدت دفاع می‌کنیم. اگر زمانی خود را در حال بحث بر سر درستی و حقانیت حرف و یا نظر خود یافتید از خود بپرسید، آیا واقعا مهم است که حق با من باشد یا نه؟

اگر جواب مثبت بود. دوباره از خود بپرسید چه ضرورتی است که آن را اثبات کنم؟ چه بدست خواهم آورد؟

پیشنهاد پنجم، گاهی خود را جای طرف مقابل بگذارید

ممکن است این پیشنهاد تکراری و کلیشه ای باشد. اما فراموش نکنید که ما فقط از جانب خود یعنی از یک بعد به موضوع نگاه می‌کنیم. لحظه‌ای خود را جای طرف مقابل بگذارید. از خود بپرسید شاید یا ممکن است من هم او را آزار داده باشم.

این کار باعث می‌شود تا شما نگاهی دوباره و تازه‌ای به موضوع بیاندازید و عاقلانه رفتار کنید. حتی ممکن است این نوع تفکر موجب دلسوزی شما برای آن شخص شده و خشم و نفرتتان از بین برود.

پیشنهاد ششم؛ تا جایی که امکان دارد از بحث کردن پرهیز کنید

گاهی انسان در شرایطی قرار می‌گیرد که احساسات بر عقل و تفکر غالب می‌شود. در این زمان انسان چنان در درون خود غرق می‌شود که به خاطر رضایت نفس‌اش بر سر هر چیز کوچکی بحث و جنجال راه می‌اندازد.

او می‌خواهد به هر وسیله‌ای از خود دفاع کند. در چنین شرایطی خوب می‌دانید که تعقل، خرد و قوه تشخیص فرد از کار افتاده است. بهتر است از بحث خوداری کنید. چرا که چنین بحث‌های فاقد ارزش مقام انسانی هستند. اگر لازم است که به بحث بپردازید تا زمانی که خود و سایرین آرام شدید، صبر کنید.

پیشنهاد هفتم؛ صبوری کنید

گاهی انسان در شرایطی قرار می‌گیرد که احساس می‌کند با انجام کاری باید از خود دفاع کند. فکر می‌کنم تا اینجا یاد گرفته‌ باشیم که انجام کارها و حرکات احساسی، بدون تامل و سریع نتیجه خوشایند و دلخواه را به دنبال ندارد. شاید آتش بحث و جدال را شعله ورتر نیز بکند.

بهتر است، مدتی به خود وقت دهید تا آرام شوید. شما می‌توانید آن کار یا حرکت احساسی را انجام دهید اما با تفکر و اندیشه نه از سر خشم و احساسات...برای مثال، اگر قصد دارید هنگام خشم و هیجان، نامه تند وتوهین‌آمیزی به شخصی بنوسید، اشکالی ندارد، بنویسید. اما آنرا نفرستید. صبر کنید تا آرام شوید. بعد هم می‌توانید، اگر خواستید نامه را بفرستید یا تغییر دهید.

پیشنهاد هشتم؛ از فرد منفی کار، تشکر کنید

یکی دیگر از واکنش های مناسبی که در مقابل این افراد می توانید از خود بروز دهید این است که به آنها بگویید: "از پیشنهادت ممنونم" و بعد هم به ادامه کار خود بپردازید. با بیان این عبارت شما در حقیقت به بحث پایان می دهید. آنها منتظر هستند که شما از خود عکس العمل نشان دهید و زمانیکه این کار را انجام نمی دهید، دیگر چیزی برای گفتن نخواهند داشت.

پیشنهاد نهم؛ اجازه دهید بداند که چه احساسی دارید

اگر به فکر تلافی کردن باشید، خودتان را بی ارزش می کنید. باید خیلی رو راست به او بگویید که نظرش شما را آزرده ساخته. البته باید این کار را در نهایت آرامش انجام دهید. فقط به آرامی بیان کنید و منتظر واکنش آنها بشوید. بهتر است این کار را زمانی انجام دهید که تک به تک با فرد مقابل تنها می شوید، این امکان وجود دارد که آنها خودشان هم متوجه نباشند که در حال آزار و اذیت شما هستند.[ سه شنبه 8 اسفند 1391 ] [ 12:58 ق.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


امتحانات نهایی

بسمه تعالی

برنامه امتحانات نهایی پایه سوم علوم تجربی دبیرستان

خرداد ماه سال تحصیلی 91/92

روز

تاریخ

نام درس

چهارشنبه

25/2/92

دین و زندگی ۳

شنبه

28/2/92

زیست شناسی 2و آزمایشگاه

دوشنبه

30/2/92

ادبیات فارسی3

چهارشنبه

1/3/92

زمین شناسی

شنبه

4/3/92

فیزیک 3 و آزمایشگاه

دوشنبه

6/3/92

زبان خارجی 3

چهارشنبه

8/3/92

شیمی 3 و آزمایشگاه

شنبه

11/3/92

ریاضی 3

دوشنبه

13/3/92

زبان فارسی 3

شنبه

18/3/92

عربی 3

کلیه امتحانات راس ساعت 8 صبح برگزار می شوند[ دوشنبه 7 اسفند 1391 ] [ 12:57 ق.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


حرص

تا حالا شده سر غذا اینقدر حرصتون بگیره که طرفو اینجور کنین؟

 [ یکشنبه 6 اسفند 1391 ] [ 12:06 ق.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


جملات زیبا
جملات فوق العاده ارزشمند و تفکر برانگیز...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

One song can spark a moment
یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد

One flower can wake the dream
یک گل میتواند بهار را بیاورد


One tree can start a forest
یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد

One bird can herald spring
یک پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

One smile begins a friendship
یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشد

One handclasp lifts a soul
یک دست دادن روح انسان را بزرگ میکند

One star can guide a ship at sea
یک ستاره میتواند کشتی را در دریا راهنمایی کند

One word can frame the goal
یک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص کند

One vote can change a nation
یک رای میتواند سرنوشت یک ملت را عوض کنند

One sunbeam lights a room
یک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی را روشن کند

One candle wipes out darkness
یک شمع میتواند تاریکی را از میان ببرد

One laugh will conquer gloom
یک خنده میتواند افسردگی را محو کند

One hope will raise our spirits
یک امید روحیه را بالا می برد

One touch can show you care
یک دست دادن نگرانی شما را مشخص میکند

One voice can speak with wisdom
یک سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد

One heart can know what's true
یک قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد

One life can make a difference
یک زندگی میتواند متفاوت باشد

You see, it's up to you
شما می بینید پس تصمیم با شماست


[ پنجشنبه 3 اسفند 1391 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


نظم

انسانی

 

در پارک مریم روی یک صندلی نشسته بودم و از زیبائی محیط لذت میبردم. هوا گرم بود ، ولی صندلی من زیر سایه درختی قرار داشت که خنکی مطبوعی به آنجا میداد.

نزدیک پارک میدان تره باری بود که اغلب مردم از آن خرید میکردند و وقتی به آنجا میرسیدند برای رفع خستگی روی صندلی ها و زیر سایه درخت مینشستند.

چند جوان از راه رسیدند و با هیاهو روی یک صندلی نشستند. اما نشستنشان هم عجیب بود. آنها روی لبه پشتی صندلی نشستند و پای خود را روی کف صندلی ها قرار دادند. در همان حال بلند بلند صحبت میکردند.

چند بار خواستم به آنها تذکر بدهم که روی آن صندلی مردم مینشینند و نباید کفش آنها روی کف صندلی قرار گیرد، اما حقیقت این بود که جرأت نکردم. تقریبا مطمئن بودم اگر حرفی بزنم متلکی بار من میکنند و بی اعتنا کار خود را ادامه میدهند.

واقعا متاسف بودم که فرهنگ ما تا این حد عقب است که حتی رعایت نشستن روی صندلی را نمیکنیم.

خانم نسبتا مسنی در حالیکه سه کیسه نایلنی در دست داشت از سمت میدان تره بار آمد و روی یک صندلی نشست.

وقتی خستگی او برطرف شد کیسه ها را برداشت که برود. در همان موقع یکی از کیسه ها که محتوی سبزی خوردن بود پاره شد و محتویاتش روی صندلی و زمین ریخت. همراه سبزیها مقداری هم خاک و گل بود که صندلی و قسمتی از زمین را کثیف کرد.

خانم ابتدا کیسه خراب را کاملا خالی کرد و سبزی ها را در دو کیسه دیگر جای داد. انتظار داشتم بلافاصله بلند شود و برود . اما دیدم خانم ابتدا سبزی هائی که روی صندلی و زمین ریخته بود جمع کرد و در کیسه قرار داد و سپس دستمال کاغذی از جیبش بیرون آورد و شروع به تمیز کردن روی صندلی نمود.

خاکهای ریخته شده روی صندلی را کاملا تمیز کرد و در همان نایلن پاره شده ریخت و در سطل آشغالی که نزدیک بود خالی کرد.

سپس باز گشت و باز با همان دستمال کاغذی زمین را نیز تمیز کرد و باز خاک ریخته شده را در سطل خالی نمود.

بعد از این کار کیسه ها را برداشت تا برود. وقتی جلوی من رسید بلند بلند بطوریکه جوانها هم بشنوند گفتم: خانم از شما تشکر میکنم که اینطور نظافت را رعایت کردید. مردم روی این صندلی ها مینشینند و واقعا نباید آنها را کثیف کرد.

خانم مسن با لبخندی پاسخ داد: وظیفه هر کسی است که در حفظ پاکیزگی محیط زندگی کوشا باشد و دقت کند. منهم وظیفه ام را انجام دادم.

چشمم به کفشهای جوانها بود که هنوز روی کف صندلی ها قرار داشتند. آن خانم رفت ،‌اما دیدم بین جوانها ابتدا سکوتی برقرار شد و سپس آهسته از روی صندلی ها پائین آمدند.

یکی از آنها دستمال کاغذی از جیب درآورد و صندلی ها را تمیز کرد و دستجمعی عازم رفتن شدند. وقتی جلوی من رسیدند بی اختیار گفتم: متشکرم ....

لبخندی زدند و دور شدند.

 

نمونه ای از فرهنگ کره ای ها بعد از بازی فوتبال درایران

 [ پنجشنبه 3 اسفند 1391 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


الگوی نگارش مقاله پژوهشی
 

اکثر مقالات پژوهشی از الگوی زیر پیروی می کنند

عنوان، مؤلف چکیده، یا خلاصه تحقیق، مقدمه، روش تحقیق، نتایج، بحث و پیشنهادات، منابع.

عنوان: موضوع چیست؟

مؤلف: چه کسی مقاله را نوشته است؟

مقدمه: چرا کاری را به انجام رساندم، چه اهدافی داشتم، در جستجوی چه چیزی بودم؟

مواد: از چه چیزهایی استفاده کردم؟

روش ها: چگونه کار به انجام رساندم؟

نتایج: چه اتفاقی افتاد، چه بدست آوردم؟

بحث و پیشنهادات: واقعه ای که رخ داد چه معنایی داشت و چه پیشنهادهایی دارم؟

منابع: در نگارش متن به گفته چه کسانی استناد کردم؟

برای دیدن بقیه به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 20 دی 1391 ] [ 07:48 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


سخنی با دانش آموزان (2)
بسمه تعالی

*کتاب بنیاد تمدن است وبر عالم تمدن فرمانروایی می کند*

با توجه به فرارسیدن فصل برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱/۹۲

جا دارد به این توصیه ها توجه بیشتری داشته باشید:

۱- منبع اصلی ازمون کتاب درسی است

۲- بعد از مطالعه کتاب درسی حتماً به یک نمونه سوال پاسخ دهید

۳-نمو نه سوالات آزمون های مستمر طول نیمسال را مرور کنید

۴- ابتدا متن کتاب را بصورت روزنامه وار یک بار مطالعه کنید سپس بصورت دقیق برای پاسخ گویی به سوالات آزمون آن را مطالعه نمایید

۵-لااقل نیم ساعت قبل از آزمون کتاب را ببندید و سعی در یادآوری ذهنی محتوای درس نمایید

۶-امتحانات پایان نیم سال اول از هفته اول دی ماه آغاز می شوند در این فرصت باقی مانده سعی در مرور درسهایی نمایید که احساس ضعف در آنها می کنید

۷-  به خاطر رعایت آرامش خود و دوستانتان در جلسه آزمون سکوت جلسه را رعایت نمایید

۸- میانگین نمرات مستمر با ضریب یک و نمره پایان ترم با ضریب دو در کارنامه نوبت اول شماثبت خواهد شد

۹- برنامه امتحانات پایان ترم خود را به اطلاع والدینتان برسانید تا آنها در برنامه ریزی های خود شرایط شما رالحاظ نمایند

موفقیت همه شما را از خداوند منان خواهانیم.[ چهارشنبه 20 دی 1391 ] [ 07:34 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


سخنی با دانش آموزان عزیزم
 
با تقدیم سلام و خسته نباشید حضور شما دانش آموزان گرامی دبیرستان کوثر 

بهتر است به نکات ذیل توجه بیشتری داشته باشید . اگر هم رعایت آنها برایتان مشکل است لااقل ۱۰ دقیقه روی آنها فکر کنید .

و این نکته را هرگز فراموش نکنیم که قبل از اینکه فکر کنیم چه کسی ما را راهنمایی می کند توجه کنیم که راهنمایی کننده چه می گوید و مارا به چه امری توصیه می کند.

۱-داشتن نگرش منفی نسبت به دیگران باعث کاهش کیفیت یادگیری ما می شود.

۲- رقابت نمودن برای کسب نمرات خوب کار پسندیده ای است اما لج کردن و تهمت زدن به دانش آموزان دیگر کاری ناپسند است که باعث می شود اعتماد دیگران نسبت به شما کم شود.

۳- بجای تقلب سعی کنید روش مطالعه خود را به کمک دانش آموزان درسخوان همکلاسی خود اصلاح نمائید تا بتوانید حضور موفقی در امتحانات داشته باشید.

۴- مطمئن باشید دانش آموزانی که از روش های نامناسب نمره کسب می کنند در نهایت شکست می خورند چون از نظر علمی ضعیف می باشند و این امر خود باعث می شود روش کار نامناسب آنها برای کسب نمره فاش شود.

۵- همواره دانش آموزان مودب و با ایمان که با اتکا به تلاش خود و استعانت از ایزد منان در جلسه امتحان حاضر می شوند هم نزد مدرسه و هم نزد همکلاسی های خود محترم و عزیز هستند

۶-استفاده از الفاظ نامناسب در زمانی که نمی توانید نمره مورد علاقه خود را کسب نمائید نشان عجز شماست . در حالی که پیدا کردن نقطه ضعفتان که باعث شکست شما می شود جام پیروزی است که سنگ بنای موفقیت شما در آینده می شود.

۷- حضور به موقع در جلسه امتحان و حفظ سکوت و آرامش در جلسه امتحان نشان از تربیت خوب خانوادگی شماست .

* با آرزوی موفقیت برای همه ی شما نسل آینده ساز ایران عزیز[ چهارشنبه 20 دی 1391 ] [ 07:31 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


نتیجه ی تقلب در امتحانات!!!!

سلام

 

امروز از تقلب پسران در مدرسه و نتیجه اش گذاشتم!

 

برید ادامه مطلب!

 

 


ادامه مطلب

[ جمعه 8 دی 1391 ] [ 11:39 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


فصل امتحانات!

سلام

 

 

با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان در ترم اول سال تحصیلی 91

 

 

 

امیدوارم همه ی شما با تلاش و کوششتان به نتیجه ی خوبی برسید

 

 

 

و به امید تقلب نباشید!!!

برای دیدن بقیه کاریکاتورها برید ادامه مطلب!

 


ادامه مطلب

[ جمعه 1 دی 1391 ] [ 11:16 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


نحوه نشستن دختران در تاکسی در زمان قدیم و حال
نحوه نشستن دخترها در تاکسی در زمان قدیم و حال +عکس

[ جمعه 26 آبان 1391 ] [ 06:30 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


دلتنگیهای آخر هفته

سلام بچه ها آخرهفته ی خوبی داشته باشید.

از اینکه یکی دو روز از شما دورم دلتنگم .  

اما علی رغم این همه توصیه هایی که می کنیم باز هم هر روز یک مشکل سر باز می کنه شاید اینکه آموزشهای لازم رو خانواده های محترم به فرزنذان گلشون آنطور که لازم است رو نمی دن  آمید داریم خانوادههای عزیز درتربیت یکسان خانه ومدرسه همکاری خوب ومستمری داشته باشند . با تشکر

انشاالله بعد دو روز تعطیلی اینجوری آماده برای روز شنبه نباشید.[ پنجشنبه 20 مهر 1391 ] [ 12:07 ق.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


نظم بعد از مدرسه

فکر نکنین نظم فقط تو مدرس هست بعد از مدرسه هم باید نظمتونو رعایت کنید!!!!!

زمانی که منتظر اتوبوس یا تاکسی هستید مراقب باشید . چون.....

 

 

در راه رفتن به مدرسه یا برگشتن به خانه اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنید

مثل تصویر پایین نباشید!!!

 

 

 

 

 

 [ جمعه 14 مهر 1391 ] [ 07:41 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


نظم در مدرسه

امیدوارم شما هم حرف معلم ها و ناظم های مدرستونو گوش کنید

و اینطوری نباشید!!!

قبل از رفتن معلم در کلاس درس دخترانه

بعد از رفتن معلم در کلاس درس دخترانه

ـ تفریح با ناظمین زحمتکش مدرسه

ـ اظهار محبت و دوستی به بعضی از عابرین محترمی که شانس عبور از زیر پنجره کلاس رو داشتند!


 

 [ جمعه 14 مهر 1391 ] [ 07:20 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]