*دوران تدریس و معاونت من*

کپی برداری از مطالب این وبلاگ، پاشیدن رنگ خدا است به زندگی دیگران؛ در رنگی کردن دیگران درنگ نکنید!

گلواژه های نـــــاب و پرمعنای زندگی

سازنده ترین کلمه گذشت است
آن را تمرین کن

پرمعنی ترین کلمه 
ما است
آن را به کار بر

عمیق ترین کلمه 
عشق است
به آن ارج بده

بی رحم ترین کلمه 
تنفر است
با آن بازی نکن

خودخواهانه ترین کلمه 
من است
از آن حذر کن

ناپایدارترین کلمه 
خشم است
آن را فرو بر

بازدارنده ترین کلمه 
ترس است
با آن مقابله کن

با نشاط ترین کلمه 
کار است
به آن بپرداز

پوچ ترین کلمه 
طمع است
آن را بکش

سازنده ترین کلمه 
صبر است
برای داشتنش دعا کن

روشن ترین کلمه 
امید است
به آن امیدوار باش

ضعیف ترین کلمه 
حسرت است
حسرت کش نباش

تواناترین کلمه 
دانش است
آن را فرا گیر

محکم ترین کلمه 
پشتکار است
آن را داشته باش

سمی ترین کلمه 
شانس است
به امید آن نباش

لطیف ترین کلمه 
لبخند است
آن را حفظ کن

ضروری ترین کلمه 
تفاهم است
آن را ایجاد کن

سالم ترین کلمه 
سلامتی است
به آن اهمیت بده

اصلی ترین کلمه 
اعتماد است
به آن اعتماد کن

دوستانه ترین کلمه 
رفاقت است
از آن سو استفاده نکن

زیباترین کلمه 
راستی است
با آن روراست باش

زشت ترین کلمه 
تمسخر است
دوست داری با تو چنین شود؟!

موقر ترین کلمه 
احترام است
برایش ارزش قائل شو

آرامترین کلمه 
آرامش است
آرامش را دریاب

عاقلانه ترین کلمه 
احتیاط است
حواست را جمع کن

دست و پا گیر ترین کلمه 
محدودیت است
اجازه نده مانع پیشرفتت شود

سخت ترین کلمه 
غیر ممکن است
غیر ممکن وجود ندارد

مخرب ترین کلمه 
شتابزدگی است
مواظب پل های پشت سرت باش

تاریک ترین کلمه 
نادانی است
آن را با نور علم روشن کن

کشنده ترین کلمه 
اضطراب است
آن را نادیده بگیر

صبور ترین کلمه 
انتظار است
منتظرش بمان

با ارزش ترین کلمه 
بخشش است
برای بخشش هیچوقت دیر نیست

قشنگ ترین کلمه 
خوشرویی است
راز زیبایی در آن نهفته است

رسا ترین کلمه 
وفاداری است
بدان که جمع همیشه بهتر از یک فرد بودن است

محرک ترین کلمه 
هدفمندی است
زندگی بدون آن پوچ است

و

هدفمند ترین کلمه 
موفقیت است

پس پیش به سوی موفقیت[ شنبه 29 آذر 1393 ] [ 09:21 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


پیر شدن

پیرشدن باعث نمی‌شود تفریح نکنید.


اما تفریح نکردن باعث می‌شود پیر شوید


http://shifteh.net/wp-content/uploads/2012/08/0-2.jpg[ شنبه 29 آذر 1393 ] [ 09:11 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


چند لحظه سکوت

روزی کشاورزی متوجّه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است.


ساعتی معمولی امّا با خاطره ای از گذشته و ارزشی عاطفی بود.


بعد از آن که در میان علوفه بسیار جستجو کرد و آن را نیافت از گروهی کودکان که در بیرون انبار مشغول بازی بودند مدد خواست و وعده داد که هر کسی آن را پیدا کند جایزه ای دریافت نماید.

کودکان به محض این که موضوع جایزه مطرح شد به درون انبار هجوم آوردند و تمامی کپّه های علف و یونجه را گشتند امّا باز هم ساعت پیدا نشد.

کودکان از انبار بیرون رفتند و درست موقعی که کشاورز از ادامۀ جستجو نومید شده بود،  پسرکی نزد او آمد و از وی خواست به او فرصتی دیگر بدهد.

کشاورز نگاهی به او انداخت و با خود اندیشید، "چرا که نه؟ به هر حال، کودکی صادق به نظر میرسد."

پس کشاورز کودک را به تنهایی به درون انبار فرستاد.

بعد از اندکی کودک در حالی که ساعت را در دست داشت از انبار علوفه بیرون آمد.

کشاورز از طرفی شادمان شد و از طرف دیگر متحیّر گشت که چگونه کامیابی از آنِ این کودک شد.

پس پرسید، "چطور موفّق شدی در حالی که بقیه کودکان ناکام ماندند؟"

پسرک پاسخ داد، "من کار زیادی نکردم؛ روی زمین نشستم و در سکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تاک ساعت را شنیدم و در همان جهت حرکت کردم و آن را یافتم."[ شنبه 29 آذر 1393 ] [ 09:09 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی

طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی

چند نفر از صاحب نظران آموزشی (آندرسون، کراتول و همکاران،2001) در طبقه بندی حوزه شناختی بلوم تجدید نظر کرده و طبقه بندی تازه ای با نام یک طبقه بندی برای یادگیری، آموزش، و سنجش به وجود آورده اند.

در طبقه بندی تازه حوزه شناختی یک بعد دانش و یک بعد فرایندشناختی وجود دارد.

بعد دانش: شامل دانش امور واقعی، دانش مفهومی، دانش روندی و دانش فراشناختی است .

 

بعد فرایند شناختی: در برگیرنده ی به یادآوردن، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل کردن، ارزشیابی کردن و آفریدن است. طبقه های هر دو بعد این طبقه بندی به صورت سلسله مراتبی، یعنی از عینی به انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم یافته اند.

 

در تصاویر زیر این طبقه بندی را  در بعد فرایند شناختی می بینید.

 

حیطه های شناختی بلوم[ شنبه 29 آذر 1393 ] [ 09:08 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


sohrab

زیباترین قسم سهراب سـپهری:

به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره کاهیست،
که کوهش کردیم،
زندگی نام نکویی ست،
که خارش کردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به کسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی کرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاکوچه وپس کوچه واندازه یک عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...[ جمعه 28 آذر 1393 ] [ 10:39 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


شش ﭘﻨﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ *

شش ﭘﻨﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ *


❶ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺧﻄﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺷﺐ ﺑﺎﺵ؛


❷ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ، ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺵ؛


❸ ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ، ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺎﺵ؛


❹ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺐ، ﮐﻮﻩ ﺑﺎﺵ؛


❺ ﺩﺭ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﻭ ﻳﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺩ ﺑﺎﺵ؛


❻ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺎﺵ

 [ جمعه 28 آذر 1393 ] [ 10:18 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


سکوت


[ پنجشنبه 20 آذر 1393 ] [ 10:49 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


عکس های بسار زیبا از طبیعت
attachment_021.jpgattachment_011.jpgattachment_015.jpgattachment_018.jpgattachment_037.jpgattachment_043.jpgattachment_031.jpgattachment_025.jpgattachment_029.jpgattachment_042.jpgattachment_014.jpgattachment_007.jpgattachment_003.jpgattachment_002.jpgattachment_041.jpg

[ دوشنبه 17 آذر 1393 ] [ 07:19 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


اندکی فکر کن...
اندکی فکر کن...
 به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت آخرین نگاه و خداحافظی را
 
نیافتند.

به آنهایی فکر کن که در حال خروج از خانه گفتند :
 
"روز خوبی داشته باشی"، و هرگز روزشان شب نشد.

به بچه هایی فکر کن که گفتند :

"مامان زود برگرد"، و اکنون نشسته اند و هنوز انتظار می کشند.

به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند
 
و ای کاش زودتر این موضوع را میدانستند.

به افرادی فکر کن که بر سر موضوعات پوچ و احمقانه رو به روی هم می ایستند
 
و بعد "غرور" شان مانع از "عذر خواهی" می شود،
 
و حالا دیگر حتی روزنه ای هم برای بازگشت وجود ندارد.

من برای تمام رفتگانی که بدون داشتن اثر و نشانه ای از مرگ،ناغافل و ناگهانی
 
چشم از جهان فرو بستند،

سوگواری می کنم.

من برای تمام

بازماندگانی که غمگین نشسته اند و هرگز نمی دانستند که :

آن آخرین لبخند گرمی است که به روی هم می زنند،

و اکنون دلتنگ رفتگان خود نشسته اند،

گریه می کنم.

به افراد دور و بر خود فکر کنید ...

کسانی که بیش از همه دوستشان دارید،

فرصت را برای طلب "بخشش" مغتنم شمارید،

در مورد هر کسی که در حقش مرتکب اشتباهی شده اید.

قدر لحظات خود را بدانید.

حتی یک ثانیه را با فرض بر این که آنها خودشان از دل شما خبر دارند از دست
 
ندهید؛
زیرا اگر دیگر آنها نباشند،

برای اظهار ندامت خیلی دیر خواهد بود !

"دیروز"

گذشته است؛

و

"آینده"

ممکن است هرگز وجود نداشته باشد.

لحظه "حال" را دریاب

چون تنها فرصتی است که برای رسیدگی و مراقبت از عزیزانت

داری.


اندکی فکر کن ...


[ یکشنبه 16 آذر 1393 ] [ 09:12 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


موفقیت یعنی ...

 موفقیت یعنی

موفقیت یعنی از مخروبه های شكست، كاخ پیروزی ساختن.

 موفقیت یعنی از ناممكن ها، ممكن ساختن.موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن.

 موفقیت یعنی با آرامش زیستن.

 موفقیت یعنی ناكامی ها را جدی نگرفتن.

 موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.

 موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تكرار نكردن آن.

 موفقیت یعنی با شرایط مخلف خود را وفق دادن.

 موفقیت یعنی تكیه گاه بودن برای دیگران.

 موفقیت یعنی قدردان بودن.

 موفقیت یعنی خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها.

 موفقیت یعنی خندیدن به آنچه دیگران مشكل می پندارند.

 موفقیت یعنی توانایی دوست داشتن.

 موفقیت یعنی عاشق زندگی بودن.

 موفقیت یعنی صبور بودن.

 موفقیت یعنی حفظ خونسردی در شرایط دشوار.

منبع:scia.ir
[ دوشنبه 10 آذر 1393 ] [ 11:29 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


پندهای اموزنده

[ دوشنبه 10 آذر 1393 ] [ 11:25 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


مثبت اندیشی


[ دوشنبه 10 آذر 1393 ] [ 11:21 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]


عمر شکوفه ها ....


به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید،حتی اگر نشنوند……

[ دوشنبه 10 آذر 1393 ] [ 11:19 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]