تبلیغات
*دوران تدریس و معاونت من* - بشرط چاقو...

*دوران تدریس و معاونت من*

کپی برداری از مطالب این وبلاگ، پاشیدن رنگ خدا است به زندگی دیگران؛ در رنگی کردن دیگران درنگ نکنید!

بشرط چاقو...

بشرط چاقو...


کاش یک جایی زندگی می فروختند، آنهم به شرط چاقو

 .................. 
درد را از هر طرفش که بخوانی درد است ، دریغ از درمان که عکسش نامرد است 

مراقب باش برای دردت به هر درمانی تن ندی 
  ..................
این روزها به هر کی پر و بال بدی به جای اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میاره 
................... 
روی هر کسی که دست گذاشتیم .....روی ما پا گذاشت

.................. 
  
کسی که دردی را حس نکرده ....درکی هم از درمان نداره
................. 

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه ، نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت بشه
................ 

نه آن باش که از تو سیر شوند نه آن باش که بر تو شیر شوند

.................... 
 
 
وقتی زندگی رو از یخ می سازی ، برای آب شدنش گریه نکن

................ 
امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنیمت بشمار ، شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد

................ 
 
وقتی احساساتی عمل می کنم عقل دست از سرم برمی دارد

............... 

کاش یک جایی زندگی می فروختند، آنهم به شرط چاقو
 [ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 11:55 ب.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]